Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Cyril KLEMENT (Prof., MUDr., CSc.) ID: 15311235615

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

31.12.2014 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2015 

31.03.2015 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2011 

31.10.2013 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2013 

31.05.2014 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo denná 2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo externá 2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo externá 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.