Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Marian VIDIŠČÁK (Prof., MUDr., PhD.) ID: 12505227094

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2006 

31.01.2012 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

30.09.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia externá 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia externá 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia denná 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia denná 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia denná 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta chirurgia externá 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta všeobecné lekárstvo denná 4

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.