Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Soňa Bučková (PhDr.) ID: 16728332281

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 26.66%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 37.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2014 

08.02.2015 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 5.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

09.02.2015 

15.07.2015 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 32%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2015 

07.02.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 5.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.02.2016 

15.07.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 42.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2016 

11.02.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 48%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2017 

11.02.2018 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 5.34%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 48%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

10.02.2019 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 5.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.02.2019 

30.06.2019 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.3%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.01.2012 

30.06.2014 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.