Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Judita Táncošová ID: 12289782052

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2008 

01.01.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania denná 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania externá 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania denná 2
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.