Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Zdenko Stacho (doc., Ing., PhD.) ID: 13032735910 EduID: 301762868

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.05.2019)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2019
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment v turizme a hotelierstve)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
manažment v turizme a hotelierstve
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment v turizme a hotelierstve)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Názov programu
manažment v turizme a hotelierstve
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.