Vladimír Gozora ID: 75065933517

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2008 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania v regiónoch denná 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania v regiónoch externá 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania externá 2
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov