Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ivan Rozdobuďko (Ing. arch.) ID: 13892848726

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2012 

30.06.2012 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2014 

31.05.2014 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.02.2015 

31.05.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.02.2019 

30.06.2019 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.03.2016 

15.06.2016 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.