Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Zoltán Rózsa (doc., PhDr., PhD.) ID: 53915804113