Zsuzsanna Gódány (PhDr.) ID: 17116333274

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

30.04.2014 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.01.2015 

04.03.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

31.10.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

31.12.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2016 

31.08.2016 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

31.08.2018 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.09.2011 

31.07.2012 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.09.2012 

31.08.2013 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 29.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

30.06.2014 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 9.63%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2015 

30.06.2015 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov