András Németh (prof., Dr., DSc.) ID: 42599339521

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.12.2008 

31.08.2013 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.08.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika denná 1
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika externá 1
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta učiteľstvo pre primárne vzdelávanie denná 2
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta učiteľstvo pre primárne vzdelávanie externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta učiteľstvo pre primárne vzdelávanie externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov