Andrea Bencsik (prof., CSc.) ID: 20927263521

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2017 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta obchod a marketing denná 1
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta podnikové hospodárstvo a manažment denná 1
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta podnikové hospodárstvo a manažment externá 1
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 2
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku externá 2
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 3
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov