Tünde Berta (Mgr.) ID: 14640360418

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2005 

15.10.2011 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2014 

15.02.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2015 

10.07.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

31.10.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

29.02.2016 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

31.08.2016 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

31.08.2017 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2017 

31.08.2018 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

31.08.2019 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

14.05.2012 

30.06.2012 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 15.9%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 16.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.05.2013 

30.06.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov