Eugen Andreanský (prof., PhDr., PhD.) ID: 56703326611

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta britské a americké štúdiá - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta história - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta nemecký jazyk a literatúra - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta slovenský jazyk a literatúra - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta latinský jazyk a literatúra - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta aplikovaná etika - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) denná 2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov