Božena Mihalíková ID: 75060995018

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.09.1973 

31.08.2014 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 45.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.02.2015 

30.06.2015 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov