Vladimír Leško (prof. h., PhDr., CSc.) ID: 72721512986

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2005 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta filozofia denná 2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta biológia - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta fyzika - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta geografia - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta chémia - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta matematika - filozofia denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov