Vladimír Babčák (prof., JUDr., CSc.) ID: 97942117016

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2003 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2011 

15.04.2014 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2012 

31.12.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta právo externá 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta právo denná 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta obchodné a finančné právo denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta obchodné a finančné právo externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov