Kristián Csach (doc., JUDr., PhD., LL.M.) ID: 11042371085

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.03.2008 

31.08.2016 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

30.09.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta občianske právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta občianske právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta občianske právo externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta občianske právo externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov