Peter Juriš (prof., MVDr., CSc.) ID: 40202688517

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 95.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.09.2010 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 95.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 95.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.08.2016 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

31.10.2016 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

01.01.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo externá 1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov