Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Václav Vybíhal (prof., Ing., CSc.) ID: 20612845877