Olga Byessonova (prof., DrSc.) ID: 29437011911

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.03.2010 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk v odbornej komunikácii externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk v odbornej komunikácii denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk v odbornej komunikácii externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov