Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 134

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Peter Horváth (doc., PhDr., PhD.) ID: 16229211747