Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Peter Horváth (doc., PhDr., PhD.) ID: 16229211747