Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Danek (prof., PaedDr., CSc.) ID: 13204090606

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.1998 

31.10.2012 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 7.95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.03.2016 

31.03.2016 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 33.55%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2016 

06.05.2016 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 131.25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.12.2016 

19.12.2016 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a literatúra denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a literatúra externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a literatúra denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta anglický jazyk a literatúra externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo histórie (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta sociálna pedagogika denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.