Stanislav Križovský (doc., JUDr., PhD.) ID: 88200218890

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

09.08.2006 

16.12.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov denná 3
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov