Marián Mesároš (Prof., Ing., DrSc.) ID: 15356669308

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov denná 3
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov