Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Bystrík Šramel (doc., JUDr., PhD.) ID: 19506781702 EduID: 302245161

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 10.11.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
10.11.2020
Koniec pracovného pomeru

Slovenská technická univerzita v Bratislave (od 12.02.2024)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Začiatok pracovného pomeru
12.02.2024
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 03.07.2021)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
14.02.2021
Koniec pracovného pomeru
03.07.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 25.06.2022)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
20.09.2021
Koniec pracovného pomeru
25.06.2022

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 12.02.2023)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
19.09.2022
Koniec pracovného pomeru
12.02.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 13.02.2021)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2021
Koniec pracovného pomeru
13.02.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 01.07.2023)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
33.33%
Začiatok pracovného pomeru
13.02.2023
Koniec pracovného pomeru
01.07.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 11.02.2024)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
18.09.2023
Koniec pracovného pomeru
11.02.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 09.11.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
16.09.2013
Koniec pracovného pomeru
09.11.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 30.09.2015)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
66.67%
Začiatok pracovného pomeru
16.09.2013
Koniec pracovného pomeru
30.09.2015

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 02.07.2016)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2015
Koniec pracovného pomeru
02.07.2016

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 11.02.2017)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
70%
Začiatok pracovného pomeru
19.09.2016
Koniec pracovného pomeru
11.02.2017

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 30.06.2017)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
12.02.2017
Koniec pracovného pomeru
30.06.2017

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 03.02.2018)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
18.09.2017
Koniec pracovného pomeru
03.02.2018

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 30.06.2018)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
66.67%
Začiatok pracovného pomeru
04.02.2018
Koniec pracovného pomeru
30.06.2018

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 29.06.2019)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
17.09.2018
Koniec pracovného pomeru
29.06.2019

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 15.02.2020)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
23.09.2019
Koniec pracovného pomeru
15.02.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 25.07.2020)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
16.02.2020
Koniec pracovného pomeru
25.07.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave (do 31.01.2021)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca
Lektor
Rozsah pracovného pomeru
54.67%
Začiatok pracovného pomeru
21.09.2020
Koniec pracovného pomeru
31.01.2021

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 17.07.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
21%
Začiatok pracovného pomeru
13.07.2020
Koniec pracovného pomeru
17.07.2020

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.