Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 134

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Bystrík Šramel (doc., JUDr., PhD.) ID: 19506781702

Aktuálne zamestnania k 30.06.2023

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.11.2020 

 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 33.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2023 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2023

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

14.02.2021 

03.07.2021 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2021 

25.06.2022 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 54.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2022 

12.02.2023 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 54.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2021 

13.02.2021 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2013 

09.11.2020 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 66.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2013 

30.09.2015 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

02.07.2016 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

11.02.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 54.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.02.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

03.02.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 66.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2018 

29.06.2019 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2019 

15.02.2020 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 54.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.02.2020 

25.07.2020 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 54.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

21.09.2020 

31.01.2021 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 21%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.07.2020 

17.07.2020 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.