Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Bystrík Šramel (doc., JUDr., PhD.) ID: 19506781702