Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Bystrík Šramel (doc., JUDr., PhD.) ID: 19506781702