Ingrid Belčáková (doc., RNDr., PhD.) ID: 61400818050

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta architektúry
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.1993 

30.09.2016 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

30.11.2016 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 26.79%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 38.68%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2017 

31.12.2017 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 18.06%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

27.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 37.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2018 

31.12.2018 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 28.07%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2019 

30.06.2019 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 32.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.10.2019 

20.12.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry krajinná architektúra a krajinné plánovanie denná 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry krajinná a záhradná architektúra denná 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta krajinárstvo externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta krajinárstvo denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta krajinárstvo denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov