Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 249

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Katarína Vizárová (doc., Ing., PhD.) ID: 12093767994 EduID: 302279489

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.11.1997 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ochrana materiálov a objektov dedičstva externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ochrana materiálov a objektov dedičstva denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ochrana materiálov a objektov dedičstva externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ochrana materiálov a objektov dedičstva denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.