Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 298

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Štefan Šutý (doc., Ing., PhD.) ID: 13015138495

Aktuálne zamestnania k 31.12.2022

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2022

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2000 

28.02.2014 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie technológia polymérnych materiálov externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie technológia polymérnych materiálov denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie technológia polymérnych materiálov externá 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie technológia polymérnych materiálov denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.