Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Iveta Dudová ID: 73839803216

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2011 

30.06.2012 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.1984 

31.08.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave verejná správa denná 1
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave verejná správa externá 1

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta ľudské zdroje a sociálny manažment denná 5

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.