Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Roman Boča (prof., Ing., DrSc.) ID: 16473940240

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.1976 

31.12.2012 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2013 

14.04.2013 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.04.2013 

31.08.2015 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

31.10.2016 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2016 

06.12.2017 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2005 

21.05.2018 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.05.2018 

30.06.2019 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2019 

15.09.2019 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied chémia a aplikovaná chémia denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied chémia denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná chémia a biochémia denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná chémia denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.