Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Roman Boča (prof., Ing., DrSc.) ID: 16473940240

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2019 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.