Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ernest Beinrohr (prof., Ing., DrSc.) ID: 74340657613