Michal Čerňanský (doc., Ing., PhD.) ID: 14486397085

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2014 

 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta informatiky a informačných technológií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2004 

31.03.2014 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2012 

01.07.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.07.2013 

30.09.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

31.03.2014 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov