Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 927

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Peter Slovák (doc., PhDr., PhD.) ID: 10058843258