Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Monika Mačkinová (prof., PhDr., PhD.) ID: 24323847821 EduID: 302243771

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.10.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2016
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
82%
Začiatok pracovného pomeru
12.09.2016
Koniec pracovného pomeru
30.09.2016

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 30.09.2016)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
02.06.2015
Koniec pracovného pomeru
30.09.2016

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. (do 31.08.2015)

Vysoká škola
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
30.09.2014
Koniec pracovného pomeru
31.08.2015

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 01.06.2015)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
11.04.2015
Koniec pracovného pomeru
01.06.2015

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 30.09.2014)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2012
Koniec pracovného pomeru
30.09.2014

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (do 31.03.2015)

Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2014
Koniec pracovného pomeru
31.03.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
2.5%
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2023
Koniec pracovného pomeru
30.06.2023

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (sociálna práca)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
sociálna práca
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.