Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Monika Mačkinová (prof., PhDr., PhD.) ID: 24323847821 EduID: 302243771

Aktuálny výpis Úplný výpis

30.06.2023

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta
01.04.2023

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta
31.08.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.12.2019

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2017

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.07.2017

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.10.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.09.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
12.09.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
02.06.2015

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
01.06.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
11.04.2015

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
31.03.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
01.10.2014

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
30.09.2014

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
01.10.2012

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií