Mária Antalová (doc., PhDr., PhD.) ID: 15369351601

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Národohospodárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2001 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta ľudské zdroje a sociálny manažment denná 5
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta ľudské zdroje a sociálny manažment externá 1
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta sociálny rozvoj a sociálna politika denná 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta ľudské zdroje a sociálny manažment externá 5
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta sociálny rozvoj a sociálna politika externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov