Edita Hekelová (prof., Ing., PhD.) ID: 14182614971

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 33.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Strojnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.1977 

29.02.2016 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

27.06.2011 

01.04.2013 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2013 

01.03.2016 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta výrobné systémy a manažérstvo kvality denná 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta výrobné systémy a manažérstvo kvality externá 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta výrobné systémy a manažérstvo kvality denná 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta kvalita produkcie v strojárskych podnikoch denná 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta kvalita produkcie v strojárskych podnikoch externá 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta kvalita produkcie denná 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta kvalita produkcie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov