Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Miroslava Podmanická (Mgr. art., ArtD.) ID: 20335728335 EduID: 302244554

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.