Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 368

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Štefan Klein (prof., akad. soch.) ID: 10895620619 EduID: 302245553

Aktuálne zamestnania k 30.09.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2018 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn denná 1
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn denná 2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn externá 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn externá 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.