Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Martin Piaček (doc., Mgr. art., ArtD.) ID: 13399764561