Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Massimo Arcangeli (prof., Dr.) ID: 20437781494