Alžbeta Brozmanová Gregorová (doc., PhDr., PhD.) ID: 18889166044

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

15.01.2015 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.09.2015 

23.10.2015 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2002 

31.12.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta ekonomika a manažment sociálnej práce denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta ekonomika a manažment sociálnej práce externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta sociálna práca denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta sociálna práca externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov