Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ján Závadský (prof., Ing., PhD.) ID: 11664368676 EduID: 301552733

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 01.04.2015)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2015
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (podnikové manažérske systémy)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
podnikové manažérske systémy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (podnikové manažérske systémy)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
podnikové manažérske systémy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (podnikové manažérske systémy)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Ekonomická fakulta
Názov programu
podnikové manažérske systémy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.