František Alabán (prof., PhDr., CSc.) ID: 96131298217

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.1998 

31.10.2015 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 80%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2016 

31.08.2016 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a kultúra externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a kultúra denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a kultúra externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a kultúra denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a literatúra denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta maďarský jazyk a literatúra externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov