Vladimír Biloveský (doc., Mgr., PhD.) ID: 26246812818

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra - filozofia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra - história denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta angličtina pre preklad v hospodárskej praxi denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra - filozofia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra - história denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta anglický jazyk a kultúra externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta translatológia denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta translatológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov