Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Cirák (prof., JUDr., CSc.) ID: 14210271434

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

23.01.2014 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 77%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2014 

31.08.2014 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.07.2014 

31.08.2015 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2017 

31.08.2017 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.11.2013 

01.07.2014 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.08.2004 

31.03.2013 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2013 

31.12.2013 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.01.2014 

28.02.2014 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2008 

14.11.2013 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.10.2011 

31.12.2011 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta občianske právo externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta občianske právo denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo denná 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo externá 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo externá 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo denná 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo externá 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo denná 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva občianske právo denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.