Peter Andráš (prof., RNDr., CSc.) ID: 79893624882

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2012 

31.01.2014 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2006 

29.02.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentalistika externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentálne manažérstvo denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied sanácia environmentálnych záťaží externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied sanácia environmentálnych záťaží externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentálne manažérstvo externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentalistika denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentálne manažérstvo denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentálne manažérstvo externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied environmentálne manažérstvo externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied sanácia environmentálnych záťaží denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied sanácia environmentálnych záťaží denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov