Peter Bitušík (prof., RNDr., CSc.) ID: 19062842594

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2006 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 28%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.11.2006 

31.01.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied ekológia a ochrana ekosystémov denná 1

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied systémová ekológia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied systémová ekológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied ekológia a ochrana ekosystémov denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied evolúcia ekosystémov a ich ochrana externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied evolúcia ekosystémov a ich ochrana denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied evolúcia ekosystémov a ich ochrana externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied evolúcia ekosystémov a ich ochrana denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied evolúcia ekosystémov a ich ochrana externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov